Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Lịch tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 

                                           Từ ngày  09  đến ngày 13  tháng 5 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực

Hai
09/5
- Chào cờ,
- Lên lớp
Lên lớp
Cô Xiêm
Ba
10/5
Lên lớp
Các khối trưởng nộp đề KT cho hiệu phó
Lên lớp
Các đ/ chí Giang, Hà, Thu, Mai, Ngọc đưa HS Khảo sát TDTT tại Nam Đào       
Cô Tuyết       
11/5
Lên lớp 

Các khối KT cuối năm theo TT 30
Lên lớp
Các khối KT cuối năm theo TT 30
Cô Tuyết 
Năm
12/5
Lên lớp
Các khối KT cuối năm theo TT 30
Lên lớp
Các khối KT cuối năm theo TT 30
Hiệu phó nhận Đề tại PGD
Cô Xiêm   
Sáu
13/5
Lên lớp
Thi khối 1,2,3 môn Toán, TV
GV coi chấm từ K1 - K5
Lên lớp
Thi Khối 4, 5 môn Toán, Tv
 Gv coi chấm từ K1 - K5 và GV môn ít giờ
Cô Xiêm
Điều chỉnh, bổ sung :    


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét